معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل 3 زیر مجموعه کاری می باشد که با همکاری یکدیگر فعالیت های مرتبط با این حوزه را انجام می دهند. این زیر مجموعه ها شامل:

  • واحد نرم افزار ( سیستم جامع و وب سایت دانشجویی دانشگاه )
  • واحد اینترنت ( اینترنت ، پست الکترونیک  و وب سایت های اصلی دانشگاه )
  • واحد پشتیبانی فنی ( سخت افزار و شبکه داخلی دانشگاه )